Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018

Έρευνα για τα μικροπλαστικά

Παρακαλώ, αναπτήστε ειλικρινά στο ερωτηματολόγιο. Πρόκειται για έρευνα που διεξάγουν τεράστιοι μικροί! ;) 


Για περαιτέρω ενημέρωση ιδού: https://nomoreplasticforus.weebly.com/ Εξερευνήστε το ιστολόγιο και έπεται συζήτηση. ;) 

Δεν υπάρχουν σχόλια: