Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2018

Παρουσιάσεις προσομοιώσεων

Παρουσίαση των προσομοιώσεων που δημιούργησαν κάποιοι μαθητές με την υποστήριξη του Algodoo. 

Κάποια συμπεράσματα: 
  • Η βιωματική προσέγγιση της γνώσης είναι αδιαμφισβήτητα η πιο αποτελεσματική μορφή ανακάλυψης και οικοδόμησης της γνώσης
  • Οι μαθητές είναι ψηφιακοί αυτόχθονες
  • Διατύπωσαν εύστοχα την προστιθέμενη αξία της χρήσης των προσομοιώσεων τις ΦΕ
  • Συνειδητοποίησαν πως έκαναν μάθημα Φυσικών Επιστημών μέσα από το παιχνίδι ("Κυρία, αυτό είναι εντελώς... Φυσική!") 
  • Ανακάλυψαν και εξοικειώθηκαν σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό με το περιβάλλον του λογισμικού
  • Διατύπωσαν περιπτώσεις στις οποίες θα μπορούσαν να δημιουργηθούν προσομοιώσεις για την υποστήριξη του μαθήματος των ΦΕ
  • Πέτυχε για άλλη μια φορά η συνταγή "πώς να ΜΗΝ κάνεις μάθημα" 
Υπερήφανη!
Η δασκάλα τους 

Διάγραμμα φανταστικής ιστορίας


Παραγωγή προφορικού λόγου με τη χρήση των Story Cubes και χαρτογράφηση των παραγράφων για την καταγραφή της ιστορίας με το διαδικτυακό λογισμικό SpiderScribe. 

Θα περιμένω γραπτές τις ιστορίες σας ως την Παρασκευή. Μπορείτε να εμπλουτίσετε το σχεδιάγραμμα κατά βούληση. Επίσης, μπορείτε πάντα να μου στις στείλετε ηλεκτρονικά, με μέιλ. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ψηφιακό βιβλίο με ιστορίες σας. Οπότε... αργά ή γρήγορα θα πληκτρολογηθούν. ;)

Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2018

Προτάσεις προσομοιώσεων


Σήμερα οι προτάσεις για εργασίες στο Algodoo έδωσαν και πήραν. Οι μαθητές φυλλομέτρησαν το Τετράδιο Εργασιών της Φυσικής και πρότειναν να υλοποιήσουν οι ίδιοι προσομοιώσεις που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν με τη χρήση του Algodoo! 

ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑ!

Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018

Προσομοιώσεις στις Φυσικές Επιστήμες


Σύμφωνα με τους Jimoyiannis & Komis (2001), ακολουθώντας την εποικοδομιστική θεωρία μάθησης, ο μετασχηματισμός των προϋπάρχουσων ιδεών των μαθητών για έννοιες και φαινόμενα των Φυσικών Επιστημών συμβαίνει όταν οι μαθητές εμπλέκονται ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία. Το ενδιαφέρον και η εμπλοκή των μαθητών μεγαλώνει, συνεχίζουν, με τη χρήση του υπολογιστή.