Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018

Προσομοιώσεις στις Φυσικές Επιστήμες


Σύμφωνα με τους Jimoyiannis & Komis (2001), ακολουθώντας την εποικοδομιστική θεωρία μάθησης, ο μετασχηματισμός των προϋπάρχουσων ιδεών των μαθητών για έννοιες και φαινόμενα των Φυσικών Επιστημών συμβαίνει όταν οι μαθητές εμπλέκονται ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία. Το ενδιαφέρον και η εμπλοκή των μαθητών μεγαλώνει, συνεχίζουν, με τη χρήση του υπολογιστή. Οι προσομοιώσεις εμφανίστηκαν στη δεκαετία του 1950 και επιτρέπουν εικονικά πειράματα. Στους χρήστες τους επιτρέπεται η ανάληψη πρωτοβουλιών (Çelik, Sari & Harwanto, 2014) και τη μεταβολή παραμέτρων και μεταβλητών ώστε να μπορέσουν να παρατηρήσουν μεταβολές που προκύπτουν, λαμβάνοντας άμεσα ανατροφοδότηση (Renken, Peffer, Otrel-Cass και Girault, 2016).

Το Algodoo είναι ένα λογισμικό βασισμένο στην εποικοδομηστική θεωρία το οποίο επιτρέπει τη δημιουργία δισδιάστατων προσομοιώσεων προκειμένου εκπαιδευτικοί και μαθητές να δημιουργήσουν προσομοιώσεις και να μελετήσουν έννοιες και φαινόμενα των Φυσικών Επιστημών. Είναι ελεύθερο (http://www.algodoo.com) και φιλικό ακόμα και σε μη έμπειρους χρήστες. Οι δημιουργίες των χρηστών μπορούν να αποθηκευτούν σε μικρά αρχεία (<1 ΜΒ) και να διαμοιραστούν με άλλους χρήστες του λογισμικού ή μέσω ενός διαδικτυακού αποθετηρίου. Η δυνατότητα αυτή παρέχει ευκαιρίες συνεργασίας των χρηστών και συνεπεξεργασίας των προσομοιώσεων, στο πλαίσιο της κοινωνιογνωστικής θεωρία μάθησης (Gregorcic & Bodin, 2017)

Και επειδή ο Νίκος το ζήτησε... το algodoo μπορεί να "κατέβει" από εδώ. Είναι πολύ εύκολο λογισμικό και μπορώ να σας διαθέσω έντυπες οδηγίες χρήσης του. Θα ενθουσιαστώ τρελά, αν μου στείλετε τις δικές σας προσομοιώσεις στις Φυσικές Επιστήμες. Για να σας δω!!!!!!!!!!!


Παιδιά, σας ευχαριστώ για τη βοήθεια και τη συνεργασία! Παραμένω στη διάθεσή σας και με χαρά θα δεχτώ τις προσομοιώσεις σας.

Βιβλιογραφικές αναφορέςÇelik, Η., Sari, U., & Harwanto, U. N. (2014). Developing and Evaluating Physics Teaching Material with algodoo (phun) in Virtual Environment; Archimedes’ Principle. The Eurasia Proceedings of Educational & Social Sciences (EPESS), 2014 Volume 1, 178-183. Turkey: ISRES Publishing.


Gregorcic, B., & Bodin, M. (2017). Algodoo: A Tool for Encouraging Creativity in Physics Teaching and Learning. The Physics Teacher 55, pp. 25-28. doi: 10.1119/1.4972493

Renken, M., Peffer, M., Otrel-Cass, K., Girault, A.C. (2016). Simulations as Scaffolds in Science Education. New York Dordrecht, London: Springer.
Jimoyiannis, A. & Komis, V. (2001). Computer simulations in physics teaching and learning: a case study on students’ understanding of trajectory motion. Computers & Education, 36(2), 183-214.  
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: